Efter en masse hårdt arbejde, og efter kun at have eksisteret som klinik i et lille års tid, opnåede Dyrlægehuset Farum den 9. december 2020, at modtage et kæmpe kvalitetsstemplet, nemlig den såkaldte ISO Certificering. Men hvad er det egentlig og hvorfor skal din dyrlæge overhovedet gå op i certificering?

Indenfor veterinærmedicin taler man i ISO Certificerings sammenhænge om "ISO Dyrlægen". ISO Dyrlægen fungerer som en form for egenkontrol af klinikken, og er en frivillig certificeringsordning som hører under Den Danske Dyrlægeforening.

Hvis en dyreklinik eller et dyrehospital er medlem af ISO Dyrlægen, betyder de at de er certificerede i såkaldt kvalitetsledelse efter ISO 9001-standarden. Og hvad betyder så det? Det betyder at man ved at dele viden dyreklinikker og dyrehospitaler imellem forsøger at tilrettelægge sikre arbejdsgange og procedurer, så dyrlæger og veterinærsygeplejersker får mest mulig tid til klinikkens omdrejningspunkt, nemlig behandlingen af vores patienter. Samtidig er der fokus på dyreejere inddrages i beslutninger angående dyrets behandling, så man forhåbentlig kan undgå misforståelser. I korte hovedtræk kan ISO Dyrlægens fokusområder benævnes som:

Dyrlægehuset Farum er i 2020 blevet ISO Certificerede. Det betyder at vi har adgang til ISO Dyrlægens styresystem og derfor løbende får opdateret vores procedurer og arbejdsgange. For at blive endeligt certificeret krævede det dels en intern audit, og efterfølgende en ekstern audit. Selvom vi nu har fået certificeringen, bliver disse besøg foretaget efterfølgende på årlig basis for at kontrollere klinikken stadig lever op til certificeringen.