1. VIP Plan Indhold

VIP Plan er en løbende abonnementsordning, der indeholder en samling af tilpassede ydelser til din hund, kat, kanin eller gnaver. Der er tale om sundhedsfremmende ydelser og ydelser med henblik på at diagnosticere lidelser tidligst muligt, så der kan sættes ind med rettidig behandling. Derudover sikres du en masse fordelagtige rabatter ved at tegne et VIP Plan abonnement. I oversigten, som du kan se længere nede på siden (i punkt "10. Oversigt over ydelser i VIP Plan"), findes en nærmere beskrivelse af ydelserne. Eventuelle udgifter til behandling af lidelser og skader, som afdækkes under de to årlige sundhedsundersøgelser, er ikke dækket af VIP Plan. Har du tegnet en sygeforsikring, kan der muligvis være dækning på denne. I disse tilfælde bør du kontakte dit forsikringsselskab for nærmere afklaring. Vi anbefaler derfor også en sygeforsikring for optimal dækning ved sygdom og skader.

2. Fortrydelsesret

Du har altid ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse i 14 dage efter aftalens indgåelse. Send os blot en mail på info@dyrlaegehusetfarum.dk. Er der gjort brug af ydelser eller rabatter i perioden fra oprettelse til fortrydelse, skal disse betales kontant i klinikken til fulde, ved en opsigelse.

3. Ophør af abonnement

VIP Plan fungerer som et abonnement. Abonnementet er løbende, hvilket betyder, at du selv skal opsige det, hvis du ikke længere ønsker at modtage fordelagtige rabatter. Der er en binding ved oprettelse på 6 måneder. Herefter kan du opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Evt. modtaget ydelser vil da blive opgjort og modregnet i forhold til det indbetalte. Sælger du - eller overdrager du dit kæledyr til anden ejer - kan du naturligvis opsige abonnementet med det samme gældende fra udløbet af din betalingsperiode. Ønsker du at opsige aftalen sker det ved at sende en mail til os på info@dyrlaegehusetfarum.dk. Har du betalt forud, betragter vi din opsigelse som gældende fra udløbet af din betalingsperiode. Når du har modtaget en bekræftelse pr. mail vil abonnementet betragtes som værende opsagt fra den dato, der er angivet i mailen. Dyrlægehuset Farum kan opsige din VIP Plan med 3 måneders varsel ved udløbet af en måned.

4. Ændringer og justeringer af priser og vilkår

Du kan altid se de gældende abonnementsvilkår på hjemmesiden dyrlaegehusetfarum.dk. Der kan ske ændringer af vilkår, herunder priser og indhold. Priserne fremgår på hjemmesiden og af materiale (brochurer osv). 

5. Adresseændring, ejerskifte eller død

Du er forpligtet til at oplyse os om ændring af din adresse, e-mail, betalingsperiode, ejerskifte af dit kæledyr, og hvis dit kæledyr dør (undtaget er hvis dette sker på klinikken). Ændringer skal ske straks og meddeles ved at sende os en e-mail på info@dyrlaegehusetfarum.dk, men der vil stadig være en måneds opsigelse.

6. Identitetsmærkning

For at blive medlem af VIP Plan skal dit kæledyr være ID-mærket enten med en læselig tatovering og/eller med en mikrochip. Medlemskabet kan kun anvendes til ydelser og produkter for det pågældende kæledyr – og er derfor personligt i forhold til kæledyret. Har du flere kæledyr, skal der tegnes VIP Plan for dem individuelt, hvis du ønsker at gøre brug af de medfølgende rabatter.

7. Betaling

Betaling for abonnementet finder sted som en standard månedlig betaling, medmindre andet ønskes. Første betaling finder sted efter du har tegnet dit abonnement. Det er en betingelse for abonnementet, at betaling er tilmeldt betalingsservice. Såfremt der må rykkes for manglende betaling vil der blive påført rykkergebyr.

8. Behandling af personoplysninger

Dyrlægehuset Farum samarbejder med ETU Forsikring, som varetager administrationen af betalingerne, og er ansvarlige for korrekt behandling af dine personoplysninger. Dine oplysninger bruges alene i overensstemmelse med de godkendelser, som du aktivt har givet os og vil altid være i henhold til den gældende lovgivning på området.

9. Klage

Ønsker du at klage over den indgåede aftale om abonnement på VIP Plan kan du sende en klage til os på info@dyrlaegehusetfarum.dk. Det er også muligt at klage til Forbrugerklagenævnet – dette kan ske på, www.forbrug.dk.

10. Oversigt over ydelser i VIP Plan

Indholdet i VIP Plan er beskrevet i nedenstående. VIP Planens ydelser skal foregå hos Dyrlægehuset Farum og indenfor Dyrlægehuset Farums almindelige åbningstider (mandag, onsdag og fredag: 7.30-17.00, tirsdag og torsdag: 7.30-20.00, samt lørdag: 10.00-13.00). Se de gældende åbningstider på www.dyrlaegehusetfarum.dk. Udenfor normal åbningstid kan abonnementet ikke anvendes. Visse ydelser kræver tidsbestilling og er markeret med: (Kræver tidsbestilling). Bemærk at yderligere foretaget i ydertimerne af åbningstiden (tirsdag og torsdag fra 17.00-20.00, samt lørdag fra 10.00-13.00) påkræver et gebyr på 95 kroner, som ikke vil blive dækket af VIP Plan.

VIP Plan omfatter:

Hund:
 • 1 årligt gratis sundhedseftersyn inkl. basis vaccine (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på halvårligt sundhedstjek (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på foder 
 • 10 % rabat på forsikring ved ETU, kuponkode:  Farum10
 • Gratis autoulykke forsikring gennem ETU
 • 10 % rabat på én afføringsprøve
 • 1 gratis negleklip ved sygeplejerske/klinikassistent (Kræver tidsbestilling)
Kat:
 • 10 % rabat på årligt sundhedseftersyn inkl. basis vaccine (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på halvårligt sundhedstjek (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på neutralisering (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på foder 
 • 10 % rabat på forsikring ved ETU, kuponkode:  Farum10
 • Gratis autoulykke forsikring gennem ETU
 • Ubegrænset mængde gratis negleklip ved sygeplejerske/klinikassistent (Kræver tidsbestilling)
Kanin/gnaver:
 • 10 % rabat på årligt sundhedseftersyn inkl. basis vaccine (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på halvårligt sundhedstjek (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på neutralisering (Kræver tidsbestilling)
 • 10 % rabat på foder og snacks
 • 10 % rabat på forsikring ETU, kuponkode:  Farum10
 • Gratis autoulykke forsikring gennem ETU
 • 10 % på laserbehandling (Kræver tidsbestilling)

10a. Det årlige sundhedseftersyn inkl. Vaccine

En årlig sundhedsundersøgelse giver os gode chancer for at tage mange lidelser i opløbet. Konstateres der tegn på sygdomme under sundhedsundersøgelsen, vil du få råd og vejledning i yderligere diagnostik eller behandling. Du kan altid få information om prisen på disse produkter og ydelser. I forbindelse med sundhedsundersøgelsen vurderer vi dyrets behov for at blive vaccineret. Ofte vil der være flere forskellige muligheder, og vi hjælper med at finde den rette løsning for dig og dit dyr. Vi giver dig anbefalinger om vacciner, men det er selvfølgelig dig, der træffer beslutningen. Regelmæssig vaccination beskytter dine dyr mod en række alvorlige sygdomme.

 • Hos hunde omfatter dette blandt andet hundesyge, parvovirus, hepatitis (leverbetændelse) samt leptospirose. Disse komponenter er derfor inkluderet og gratis i vaccinationen i VIP Plan. Det samme gælder sundhedstjekket forud for vaccinationen. Yderligere vaccination mod f.eks. kennelhoste eller rabies er ikke inkluderet, men kan foretages i forbindelse med den årlige sundhedsundersøgelse hvis dette ønskes, til normal pris.
 • Hos katte omfatter dette blandt andet kattesyge og katteinfluenza (rhinotracheititis, calicivirus, panleukopeni). Disse komponenter er derfor inkluderet i de 10 % rabat ved VIP plan, og det samme gælder sundhedstjekket. Yderligere vaccination mod f.eks. chlamydia, felin leukæmi virus eller rabies er ikke inkluderet, men kan foretages i forbindelse med den årlige sundhedsundersøgelse hvis dette ønskes, til normal pris.
 • Hos kaniner omfatter dette kaninpest og kaningulsot. Disse komponenter er derfor inkluderet i de 10 % rabat, og det samme gælder sundhedsjtekket.

10b. Halvårligt sundhedstjek

Du kan med denne ydelse få din hund, kat, kanin eller gnaver undersøgt med 10 % rabat af en dyrlæge én gang årligt ud over den årlige sundhedsundersøgelse. Den halvårlige sundhedstjek består af en klinisk undersøgelse af patienten. Hvis der skal laves supplerende undersøgelser, anvendes materialer, medicin eller laves udlæg til kremering, vil der blive opkrævet betaling for dette. Dette halvårlige sundhedstjek kan anvendes til sygdomskontrol eller hvis du ønsker en halvårlig evaluering af dit kæledyrs sundhedstilstand.

10c. Neutralisering og sterilisation

Mange ønsker at få deres kæledyr neutraliseret. Som medlem af Dyrlægehuset Farums VIP Plan gives 10 % rabat på kastration eller sterilisation af katte samt kaniner eller gnavere. Det er en forudsætning at indgrebet kan foretages i klinikken. Der er tale om 10 % rabat på hele ydelsen, altså også materialer, narkose etc. Rabatten gælder udelukkende ved ”normal” neutralisering, hvilket vil sige, at eksempelvis kryptorkide dyr (tilbageholdte testikler), dyr med ovariecyster, dyr med livmoderbetændelse eller uønsket drægtighed, ikke er omfattet heraf. Rabatten gælder desuden ikke samtidig chip/tatovering eller registrering. Eventuelt vaccination som ønskes foretaget samtidig med neutralisationen vil for hunde være gratis, mens katte kan får 10 % rabat. Dette skyldes at vaccinationen vil tælle som et årligt sundhedstjek og vaccination. BEMÆRK dette gælder kun katte og hunde, da kaniner aldrig vaccineres samme dag som en bedøvelse.

10d. 10% rabat på foder

Som medlem af Dyrlægehuset Farums VIP Plan tilbydes du 10 % rabat på alt foder som vi har hjemme. Rabatten gælder ikke på i forvejen nedsatte varer. VIP Plan tilbyder desuden 10 % rabat på snacks til kaniner og gnavere.

10e. Negleklip uden narkose

Vi tilbyder at klippe dit dyrs negle. Det forudsætter, at du selv kan holde kæledyret på rolig vis. Skal kæledyret holdes af personale eller skal patienten bedøves, opkræves der almindelig betaling. For hunde er der i VIP Plan inkluderet 1 årligt negleklip foretaget ved sygeplejerske eller klinikassistent, mens der ved katte er tale om ubegrænset mængde negleklip foretaget ved sygeplejerske eller klinikassistent.

10f. 10 % rabat på laserbehandling

Der ydes 10% rabat på laserbehandling af din kanin. 

10g. 10% rabat på prøve for hjerte/lungeorm hos hund.

Der ydes 10% rabat på én afføringsprøve om året hos hunde. Afføringsprøven anvendes i en baermann undersøgelse på klinikken hvor der kigges efter hjerte/lungeorm.

11. Bemærk

Ingen af ovenstående ydelser kan gemmes, spares op eller overføres til efterfølgende år. Gøres der ikke brug af en ydelse i indeværende år, går denne tabt.