Dyrlægehuset Farum er også kendt under navnet "Kaninklinikken", du kan læse mere om kaniner på vores anden hjemmeside www.kaninklinikken.dk 

Hos en kaninvenlig dyreklinik, er det kaninen, der er i fokus. Mange ting i forbindelse med et besøg hos dyrlægen, kan påvirke kaninens stressniveau, både i en positiv og negativ retning og allerede inden man tager hjemmefra, kan der gøres meget for at begrænse stress.

Du kan derfor nedenfor læse mere om det at være en kaninvenlig klinik.

For generel information om kaniner og gnavere henviser vi til vores hjemmeside specifikt for disse: www.kaninklinikken.dk.

Hos Dyrlægehuset Farum er vi kaninkyndige og har specialiseret os i behandling af kaniner. Skulle du være ude for at din kanin skulle blive syg om aftenen eller i weekenden, så har vi en kanindygtig dyrlægevagt på arbejde. Dette gælder mandag-fredag til kl. 20.00 og i weekenden mellem 8:00 og 16:00. 

 

 

Dyrlæge Katie igang med at undersøge lille Ella.

Turen til klinikken 

Mange kaniner stresser i større eller mindre grad over transport, og en tur til dyrlægen er ingen undtagelse. Som kaninvenlig klinik sørger vi altid for at vejlede ejer, så kaninen får den bedste tur, med så lidt stress som overhovedet muligt. En syg eller tilskadekommen kanin vil ofte have forværrede symptomer i stressede situationer, så for at begrænse yderligere ubehag, kan man som ejer hjælpe kaninen til en tryggere transport.

Mange kaniner stresser alene over det at blive placeret i en transportkasse, særligt hvis det er uvant for dem eller hvis de kun oplever kassen i forbindelse med stressende situationer, fordi de derved forbinder kassen med noget negativt. En stor del af dette kan undgås, hvis kaninen kender sin transportkasse godt og måske endda har mulighed for at anvende den som hule i dagligdagen eller i dagene op til et dyrlægebesøg.

Pet Remedy 

Man kan med fordel anvende Pet Remedy i transportkassen, både op til et dyrlægebesøg og under transporten på vej derhen. Det virker naturligt stress- og angstdæmpende og kan i transportsituationer både tilføres som vådservietter, man kan gnide på indersiden af kassen og som spray.

Indhold i transportkassen


Under selve transporten, er det vigtigt, at kaninen kan stå fast på et skridsikkert underlag, og at kassen er fyldt med velkendte lugte. Det kan for eksempel opnås med kaninens eget hø, eget foder, tilvænnet grønt og faktisk også med en lille håndfuld af kaninens egne afføringskugler. Det er også vigtigt, at man er opmærksom på temperaturen undervejs, både i forhold til varme og kulde, og her kan eksempelvis køleelementer eller varmedunke være nødvendige, alt afhængigt af årstiden, kaninens tilstand og kaninens normale boligforhold.

Et tæppe over transportkassen kan være et fremragende redskab til at formindske de mange sanseindtryk, der kan komme på vejen, så kaninen ikke behøver at forholde sig til forbikørende biler, fremmede lugte og pludselige lyde.

Kaninven


Har kaninen en kaninven, anbefaler vi altid, at de kommer af sted sammen, selvom det kun er den ene kanin, der kræver behandling. Det mindsker både stress under transport og under besøget i klinikken, og man slipper for risikoen for det uvenskab, der kan opstå mellem kaninerne, når de har været skilt ad, og den ene lugter anderledes efter en tur på en dyreklinik. Derudover peger flere studier på, at kaniner faktisk kommer sig hurtigere oven på sygdom og traumer, hvis de har en ven med som støtte. 

 

Venteområde inddelt i zoner

Når kaninen ankommer til klinikken, vil man som regel skulle tage plads i vores venteområde en kort periode, mens dyrlægen gør klar til at modtage. Et ophold i et venteværelse kan være en stressende oplevelse for kaniner, særligt hvis pladsen deles med andre dyr, hvilket er tilfældet i de fleste klinikker. Kaniner er byttedyr og de fleste vil derfor instinktivt reagere på rovdyr, de ikke kender.

Vores venteområde er af samme årsag inddelt i zoner, så kaniner ikke er tvunget til at sidde tæt op af hverken hunde, katte eller andre rovdyr, og heller ikke når kaninen eventuelt skal transporteres fra konsultationsrummet til operation eller røntgen, er det nødvendigt at passere andre dyr på vejen i vores klinik.
Har man ikke haft et tæppe over kassen på turen på vej til klinikken, kan der udleveres et i receptionen, imens man venter på at blive modtaget af dyrlægen.

Som ejer i venteværelset, er der rig mulighed for at kaste et blik på vores store udvalg af kvalitetsfoder, lækkert hø og sunde snacks, samt læse i nogle af vores bøger eller gratis foldere om kaniner.

Personalet i klinikken

Noget af det, der virker mest stressende for en kanin er, hvis ejer er stresset. Kaniner er meget opmærksomme på deres omgivelsers stressniveau, og ligesom de i naturen også reagerer på advarsler fra andre arter, så som fugle, råvildt m.m., vil de også reagere på deres ejers advarselstegn, hvis man i sit tonefald eller kropssprog indikerer, at der er fare på færde. Det er naturligt at være nervøs, hvis man står med en syg kanin, men det er vigtigt at prøve at være fattet og udvise ro, så ens egen usikkerhed ikke smitter af på kaninen. Føler man som ejer, at man er i trygge og kompetente hænder, når man besøger sin dyrlæge, vil man gennem en mere rolig ejer som regel også opleve en mere rolig og mindre stresset kanin.

Derfor vil man allerede, når man ankommer, blive mødt af kompetente ansatte, der er grundigt instrueret i at genkende gængse såvel som skjulte tegn på sygdom, og er klar til at besvare spørgsmål, vejlede og rådgive, samt stille relevante spørgsmål, så de rette forholdsregler kan tages.

Det veterinærfaglige personale er naturligvis et af de vigtigste elementer i en kaninvenlig klinik. Hos os er både vores dyrlæger og veterinærsygeplejersker kendetegnet ved store faglige kompetencer, opdateret viden og erfaring inden for håndtering, adfærd, diagnosticering, medicinering og kirurgi. Vi sender løbende vores personale på kurser, så vi følger med i udviklingen inden for faget og altid kan tilbyde den bedste, mest effektive og mest skånsomme behandling baseret på nyeste forskning og erfaringer fra hele verden.

Kaninvenligt konsultationslokale

Kaniner er byttedyr, og reagerer som tidligere nævnt både på lyde og lugte fra rovdyr. Hos os deler kaninerne derfor ikke konsultationslokale med rovdyr af nogen art. Derudover kan store, åbne, ensfarvede lokaler virke stressende for kaniner, fordi de kan have svært ved at afstandsbedømme og orientere sig både ved hjælp af øjne og ører, særligt hvis lyden omkring dem kastes tilbage fra store flade vægge, fordi deres ører og hjerne ikke er indstillet til at tolke den type signaler særlig effektivt.

Derfor er vores kaninkonsultationslokale småt, afdæmpet og har fototapet med skovmotiv, der giver en kunstig dybde og en beroligende atmosfære. Dørene ind til konsultationslokalet er tykke for at begrænse de mange lydindtryk, der kan findes i en travl dyreklinik. Lokalet er indrettet sådan, at kaninerne kan flyttes direkte derfra og ud til klinikkens øvrige lokaler, såfremt den skal indlægges, opereres eller røntgenfotograferes, uden at skulle passere hverken andre dyr i venteværelset eller andre indlagte rovdyr.

Håndtering

Kaniner er flugtdyr og byttedyr og håndtering af dem vil derfor normalt være forbundet med en stressrespons i større eller mindre grad. Det er derfor en god idé, at man som ejer begrænser unødig håndtering og løft i hjemmet. Kaniner, der har en kraftig stressrespons i forbindelse med håndtering kan have brug for håndteringstræning for at dæmpe stressen en smule og muliggøre en roligere og sikker håndtering, både hjemme og hos dyrlægen, da panik ved håndtering kan være til stor fare for kaninens sikkerhed, både fysisk og fysiologisk. Personalet i klinikken kan hjælpe med vejledning om håndteringstræning og korrekt håndtering.

Det er en essentiel del af stressreduktionen, at kaniner håndteres korrekt, når de er hos dyrlægen. Vi har derfor lagt stor vægt på, at personalet i vores kaninvenlige klinik er trænet og instrueret i, hvordan kaniner håndteres og fikseres mest skånsomt i forbindelse med alle nødvendige undersøgelser, så man opnår tilstrækkelig støtte og tryghed og samtidig forhindrer, at kaninen laver skade på sig selv. Forskellige metoder kan være nødvendige alt afhængigt af situationen og kaninen. Det skal understreges, at kaniner aldrig må løftes i hverken nakkeskind eller ører. 

Indlæggelser

Skal kaninen opereres, er meget syg eller kræver længerevarende undersøgelser, vil det normalt medføre, at kaninen bliver indlagt.

Hos os vil indlagte kaniner altid befinde sig i separate lokaler fra rovdyr for at mindske stress under indlæggelsen Vi tilstræber, at kaninen derudover skal tilbydes kendte fødeemner, både i form af foder, hø grønt og snacks, og vi opfordrer derfor altid ejer til at lave en madpakke til kaninen, hvis den skal indlægges. Det er særligt vigtigt, hvis kaninen skal i narkose, så den hurtigst muligt kan komme i gang med at spise, når den vågner.

I vores indlæggelsesbure tager vi altid højde for kaninens forudsætninger, og tilbyder bløde, lune underlag, hvis den eksempelvis er svimmel eller lettere desorienteret efter en narkose.

Vi tilser altid indlagte kaniner ofte og monitorerer deres tilstand, både i forhold til væske, temperatur, appetit samt urin og afføring i bakken. Kaniner tilbydes som udgangspunkt drikkeskåle, fordi det leder til et større og sundere væskeindtag, samt mindre uhensigtsmæssigt slid på tænderne, men har kaninen altid været vant til flaske, kan begge dele tilbydes.

Derudover tilbyder vi altid det naturligt stress- og angstdæmpende Pet Remedy til vores indlagte kaniner. Ved længere indlæggelser kan kaninerne tilbydes aktivering, eventuelt noget den får med og kender hjemmefra, og ved behov for øget bevægelse, eksempelvis ved nedsat tarmmotilitet eller let sænkede kropstemperaturer, kan indlagte kaniner tilbydes periodevise løbeture uden for burene.

Udlevering af kaninen

Når en kanin bliver udskrevet efter en indlæggelse, vil dyrlægen altid tale med ejer om hvilke fund, der er gjort, hvilken behandling, der er foretaget og hvordan prognosen for et eventuelt sygdomsforløb ser ud. Her vil også ske vejledning om eventuelle nødvendige ændringer i foder, aktivitet eller boligforhold, og ejer har rig mulighed for selv at stille spørgsmål.


Skal der foregå en efterbehandling hjemme, vil ejer blive grundigt instrueret i hvad der skal gøres hvornår, hvordan eventuel medicin og støttefodring skal gives og hvornår man kan forvente at kaninen er sig selv igen. Man vil også få udleveret en skriftlig vejledning, så man altid har informationen ved hånden. Vi tilbyder naturligvis altid, at man kan ringe med opfølgende spørgsmål eller bekymringer.


Er kaninen blevet opereret, tilbyder vi også et opfølgende tjek 7-10 dage efter som en inkluderet del af forløbet, såfremt der ikke skal foretages andet end det opfølgende tjek. Opfølgningen foretages for at være sikker på, at helingen forløber som den skal og at vi har opnået det ønskede resultat med operationen.

Hvorfor reducere stress?

Nu har vi snakket en hel masse om hvordan vi på klinikken og med vejledning i hjemmet reducerer stress i forbindelse med dyrlægebesøg mest muligt, men hvorfor er det egentlig så vigtigt?

Kan man ikke bare acceptere, at dyrlægebesøg medfører stress og lade være at gøre sådan et stort nummer ud af alle mulige forholdsregler og hensyn?

Nej. Kaniner er meget følsomme over for stress og det påvirker mange aspekter af kaninens fysiologi, hvis den er stresset. Både kaninens immunforsvar, kredsløb, metabolisme, tarmmotilitet og hormonelle balancer påvirkes af stress på forholdsvist kort sigt. Oplever kaninen store mængder unødig stress i forbindelse med dyrlægebesøg, vil det forringe dens chancer for hurtig heling og hurtig bedring og ved alvorlig sygdom eller traumer, kan det have en kraftig negativ indvirkning på kaninens chancer for overlevelse.

Det er derfor essentielt for os som kaninvenlig klinik at tage alle de mulige hensyn og give de bedste rammer for et stressreduceret dyrlægebesøg, både for ejer og kanin.