En stressfri oplevelse fra start til slut

Hos Dyrlægehuset Farum ved vi hvor stressende turen til dyrlægen kan være for katten. Vi bestræber os derfor mest muligt på at sørge for omgivelser på selve klinikken nedsætter stressniveauet hos katten. 

At undgå stress både for dyret, ejeren og personalet af en af Dyrlægehuset Farums helt store kæpheste. "Konceptet" er derfor tænkt ind i hver en lille detalje af klinikken, helt fra valg af kliniktøjets farve, til indretning af receptionen og konsultationsrummene, opbevaringen af dyrene under indlæggelse samt dyrets vej rundt i klinikken mv. 

Med alle disse tiltag håber vi på sigt at vi kan opnå at blive certificerede som en Kattevenlig klinik. Du kan læse mere om hvad dette vil sige nederst på siden.

Her ses dyrlæge Katrine med katten Buffon.

Indretningen

Når du træder ind ad døren til receptionen er det første du bemærker sandsynligvis det store akvarie. Akvariet står inde i konsultationsrummet som udelukkende bruges til katte. Vidste du at forskning viser at fisk er med til at reducere stressniveauet hos katte?

I receptionen findes der hylder, hvorpå du kan stille transportskassen med din kat. Hylden er skærmet af for andre katte.

Når katten bliver undersøgt foregår dette i det særskilte konsultationsrum forbeholdt vores kattepatienter. Hvis katten indlægges foregår dette også i bure som står i et separat rum. På denne måde forsøger vi gennem hele kattens gang på klinikken at minimere stressniveauet. 

Her ses receptionens akvarieafdeling.

Vores udvalg

Klinikken byder naturligvis på et stort udvalg af alt hvad du og din kat behøver. Foruden kattelegetøj og medikamenter, fører vi foder af mærket Specific som indeholder diæter skræddersyet til din kats behov, inklusiv særlige sygdomsdiæter. 

Spørg din dyrlæge eller i receptionen hvis du ønsker mere vejledning omkring fodring af netop din kat. Vi har altid mulighed for at bestille flere varianter hjem, hvis netop din type ikke findes på hylden lige nu.

Her ses Dyrlæge Katie tage imod en kat og kattens ejer.

Krav for bronze-certificering

Vedvarende professionel udvikling: dyrlæger og veterinærsygeplejersker skal løbende have uddannelse i relevant materiale. For dyrlæger gælder det, at de skal deltage i mindst 35 timers efteruddannelse om året, og for veterinærsygeplejersker de skal deltage i mindst 15 timers efteruddannelse om året.

Materialer og opslagsværker: klinikkens personale skal have adgang til den nyeste viden, både omkring behandling af katte og om kirurgi på katte.

ISFM-medlemskab: hvis en dyreklinik skal certificeres som kattevenlig, skal den være medlem af ISFM (International Society of Feline Medicine). Dette medlemskab giver adgang til nye webinarer hver måned, månedlige magasiner med den nyeste viden om katte og behandlingen af dem og adgang til et stort forum med andre ISFM-medlemmer. På denne måde sikres det, at klinikken altid er opdateret på den nyeste viden.

Kattevenlig tilgang: klinikkens ansatte skal altid agere kattevenligt, når katte håndteres. Dette betyder, at man skal minimere stress under håndtering, undersøgelser og procedurer, kendetegnene for frygt, angst og smerte hos katten, fortælle dyreejere om hvordan de mest stressfrit får katten til og fra dyreklinikken, anbefale gode transportkasser til katte, undgå unødig fiksering, markante dufte, skarpt lys og høje lyde for katten mens den er på dyreklinikken.

Relevant information: klinikken skal råde over brochurer, som indeholder information omkring fodring, transport samt indgivelse af medicin.

Akutte tilfælde: klinikken tilbyder akuthjælp.

Økonomi: muligheder for undersøgelser samt økonomien skal drøftes med ejer, inden behandling igangsættes.

Samtykke: der udføres ikke behandlinger eller procedurer, som ikke er drøftet med og godkendt af kattens ejer. Er katten inde til behandling og der er behov for ændring af den aftalte behandlingsplan, skal den ændrede plan godkendes af ejeren inden behandlingen forsættes.

Klinikkens miljø: der skal være høje standarder for rengøring og hygiejne på klinikken. Klinikken skal være fri for støj, markante og dårlige lugte samt have tilstrækkelig belysning, ventilation og have en god temperatur. Klinikkens indretning skal desuden være på en sådan måde, at katten er mest mulig stressfri.

Lovkrav: klinikken skal leve op til helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige regler og love. Dette er eks. skadedyreforebyggelse, beskyttelse mod røntgenstråler, opbevaring af giftige kemikalier, databeskyttelse samt brug, opbevaring og brug af lægemidler.

Venteværelse: klinikken skal have et passende venteværelse som katten og dens ejer kan benytte inden konsultationen. Venteværelset skal være fri for så mange lyde som muligt. Direkte kontakt mellem hunde og katte skal undgås, ved at have et område hvor kun katte opholder sig og så der desuden er en synsbarriere (eks. et rent håndklæde over transportkassen) til området hvor hundene opholder sig. Der stræbes efter, at transportkasserne kan placeres, så de ikke står på jorden, men er løftet op i højden.

Konsultationslokalet: der skal være mindst ét rent og hygiejnisk konsultationslokale, som skal have tilstrækkelig mængde lys og ventilation, have borde og gulv der kan rengøres og desinficeres korrekt, konsultationsbordet skal have en ren og skridsikker overflade samt rengøres efter hver kat.

Udstyr: i konsultationslokalerne skal der være den nødvendige mængde udstyr, herunder et stetoskop, termometer, nøjagtig og kalibreret vægt samt en blodtryksmåler der passer til en kat.

Konsultationen: selve konsultationen skal tage mindst 10 minutter, for at minimere stress hos katten, ved at give tid til kattevenlig håndtering.

Journaler: klinikkens journaler skal som minimum indeholde detaljer om ejer og kat, vægt og ernæringstilstand, vurdering af smerter, historik om katten, undersøgelser, diagnoser, behandling, og laboratoriesvar.

Indlæggelse: klinikken skal have faciliteter til at kunne indlægge katte i løbet af dagen og/eller natten.

Operationsstue og anæstesi: der kræves ikke en adskilt operationsstue og mulighed for opretholdelse af anæstesi. Er dette tilfældet, skal der være henvisningsaftaler med andre dyreklinikker, som skal opfylde kravene for sølv-certificering.

Kirurgisk udstyr: der kræves ikke udstyr til kirurgisk udstyr. Er dette tilfældet, skal der være henvisningsaftaler med andre dyreklinikker, som skal opfylde kravene for sølv-certificering.

Tandbehandling: der kræves ikke udstyr til behandling af tandpatienter. Er dette tilfældet, skal der være henvisningsaftaler med andre dyreklinikker, som skal opfylde kravene for sølv-certificering.

Billeddiagnostik: der kræves ikke udstyr til at kunne foretage billeddiagnostik. Er dette tilfældet, skal der være henvisningsaftaler med andre dyreklinikker, som skal opfylde kravene for sølv-certificering.

Laboratorieudstyr: klinikken skal råde over udstyr til måling af blodglukose og basal urinanalyse. Det skal være muligt at sende prøver til eksterne laboratorier.

Medicin: der skal føres protokol over medicin, medicinen skal opbevares korrekt, der skal anvendes labels der angiver hvornår pakningen er anbrudt og tomme medicinbeholdere skal smides korrekt ud. Bivirkninger skal indberettes.

Krav for sølv-certificering

Vedvarende professionel udvikling: dyrlæger og veterinærsygeplejersker skal løbende have uddannelse i relevant materiale. For dyrlæger gælder det, at de skal deltage i mindst 35 timers efteruddannelse om året, og for veterinærsygeplejersker de skal deltage i mindst 15 timers efteruddannelse om året.

Materialer og opslagsværker: klinikkens personale skal have adgang til den nyeste viden, både omkring behandling af katte og om kirurgi på katte.

ISFM-medlemskab: hvis en dyreklinik skal certificeres som kattevenlig, skal den være medlem af ISFM (International Society of Feline Medicine). Dette medlemskab giver adgang til nye webinarer hver måned, månedlige magasiner med den nyeste viden omkring katte og behandlingen af dem og adgang til et stort forum med andre ISFM-medlemmer. På denne måde sikres det, at klinikken altid er opdateret på den nyeste viden.

Kattevenlig tilgang: klinikkens ansatte skal altid agere kattevenligt, når katte håndteres. Dette betyder, at man skal minimere stress under håndtering, undersøgelser og procedurer, kende tegnene for frygt, angst og smerte hos katten, fortælle dyreejere om hvordan de mest stressfrit får katten til og fra dyreklinikken, anbefale gode transportkasser til katte, undgå unødig fiksering, markante dufte, skarpt lys og høje lyde for katten mens den er på dyreklinikken.

Relevant information: klinikken skal råde over brochurer, som indeholder information omkring fodring, transport samt indgivelse af medicin.

Akutte tilfælde: klinikken tilbyder akuthjælp. 

Økonomi: muligheder for undersøgelser samt økonomien skal drøftes med ejer, inden behandling igangsættes. 

Samtykke: der udføres ikke behandlinger eller procedurer, som ikke er drøftet med og godkendt af kattens ejer. Er katten inde til behandling og der er behov for ændring af den aftalte behandlingsplan, skal den ændrede plan godkendes af ejeren inden behandlingen forsættes.  

Klager: alle klager noteres og behandles.

Klinikkens miljø: der skal være høje standarder for rengøring og hygiejne på klinikken. Klinikken skal være fri for støj, markante og dårlige lugte samt have tilstrækkelig belysning, ventilation og have en god temperatur. Klinikkens indretning skal desuden være på en sådan måde, at katten er mest mulig stressfri.

Lovkrav: klinikken skal leve op til helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige regler og love. Dette er eks. skadedyreforebyggelse, beskyttelse mod røntgenstråler, opbevaring af giftige kemikalier, databeskyttelse samt brug, opbevaring og brug af lægemidler.

Venteværelse: klinikken skal have et passende venteværelse som katten og dens ejer kan benytte inden konsultationen. Venteværelset skal være fri for så mange lyde som muligt. Direkte kontakt mellem hunde og katte skal undgås, ved at have et område hvor kun katte opholder sig og så der desuden er en synsbarriere (eks. et rent håndklæde over transportkassen) til området hvor hundene opholder sig. Der stræbes efter, at transportkasserne kan placeres, så de ikke står på jorden, men er løftet op i højden.

Konsultationslokalet: der skal være mindst ét rent og hygiejnisk konsultationslokale, som skal have tilstrækkelig mængde lys og ventilation, have borde og gulv der kan rengøres og desinficeres korrekt, konsultationsbordet skal have en ren og skridsikker overflade samt rengøres efter hver kat. Lokalet skal være stort nok til at dyrlæge, ejer(e), kat(te) og veterinærsygeplejerske kan være der.

Udstyr: i konsultationslokalerne skal der være den nødvendige mængde udstyr, herunder et stetoskop, termometer, nøjagtig og kalibreret vægt samt en blodtryksmåler der passer til en kat. Klinikken skal råde over et røntgenapparat, så røntgenbilleder kan optages.

Konsultationen: selve konsultationen skal tage mindst 10 minutter, for at minimere stress hos katten, ved at give tid til kattevenlig håndtering.

Journaler: klinikkens journaler skal som minimum indeholde detaljer om ejer og kat, vægt og ernæringstilstand, vurdering af smerter, historik om katten, undersøgelser, diagnoser, behandling, og laboratoriesvar.

Indlæggelse: klinikken skal have faciliteter til at kunne indlægge katte i løbet af dagen og/eller natten. Burene skal være i god stand, hygiejniske og lette at rengøre, de skal være sikre og katten må ikke kunne slippe ud. Hver kat skal have mindst 2,7 m2, og skal de være indlagt i mere end 24 timer, skal buret være mindst 3,6 m2. Katte må af sundhedsmæssige årsager ikke kunne se hinanden, og hvis de kan se hinanden, skal der være mindst 2 meter mellem burene. Indlægges katte samme sted som hunde, bør der være så stor afstand mellem dem som muligt og lyd og visuel kontakt bør minimeres. I kattens bur skal der være en kattebakke, behageligt liggeunderlag, et gemmested og legetøj. Det skal være tydeligt at identificere kattene når de er indlagte og de skal jævnligt tjekkes af klinikkens personale, heraf mindst én gang dagligt af en dyrlæge. Når kattene tjekkes under indlæggelsen, skal der noteres puls, vejrtrækning, temperatur, om der ses smerteadfærd og hvordan katten opfører sig. Der skal desuden sikres, at katten får den nødvendige behandling, at der er adgang til vand og foder, samt at kattebakken tømmes ved behov. For at sikre den bedste behandling, skal klinikken råde over varmepuder, iltgeneratorer, foder- og vandskåle samt væske til intravenøs administration.

Operationsstue og anæstesi: klinikken skal have udstyr til inducering og vedligeholdelse af generel anæstesi, for både voksne katte og killinger. Der skal være mulighed for ilttilførsel, genoplivning og opretholdelse af korrekt kropstemperatur. Anæstesiudstyr skal regelmæssige serviceres og vedligeholdes.

Kirurgisk udstyr: der skal være kirurgiske sæt, suturer samt sterile instrumenter på klinikken. For bedst mulig rengøring af instrumenter, skal der være et passende område til rengøring af brugte instrumenter.

Tandbehandling: der skal være forskellige instrumenter til rådighed, som er skarpe og korrekt vedligeholdte.

Billeddiagnostik: der skal være mulighed for optagelse af røntgenbilleder af både voksne katte og killinger. Det skal være blyforklæder og blyhandsker til rådighed, så personalet undgår mest mulig stråling.

Laboratorieudstyr: klinikken skal råde over udstyr til måling af blodglukose, basal urinanalyse, et godt mikroskop og en centrifuge til blod- og urinprøver. Der skal regelmæssigt udføres kontroltjek på maskinerne.

Medicin: der skal føres protokol over medicin, medicinen skal opbevares korrekt, der skal anvendes labels der angiver hvornår pakningen er anbrudt og tomme medicinbeholdere skal smides korrekt ud. Bivirkninger skal indberettes.

Krav for guld-certificering

Vedvarende professionel udvikling: dyrlæger og veterinærsygeplejersker skal løbende have uddannelse i relevant materiale. For dyrlæger gælder det, at de skal deltage i mindst 35 timers efteruddannelse om året, og for veterinærsygeplejersker de skal deltage i mindst 15 timers efteruddannelse om året.

Materialer og opslagsværker: klinikkens personale skal have adgang til den nyeste viden, både omkring behandling af katte og om kirurgi på katte. 

ISFM-medlemskab: hvis en dyreklinik skal certificeres som kattevenlig, skal den være medlem af ISFM (International Society of Feline Medicine). Dette medlemskab giver adgang til nye webinarer hver måned, månedlige magasiner med den nyeste viden omkring katte og behandlingen af dem og adgang til et stort forum med andre ISFM-medlemmer. På denne måde sikres det, at klinikken altid er opdateret på den nyeste viden.

Kattevenlig tilgang: klinikkens ansatte skal altid agere kattevenligt, når katte håndteres. Dette betyder, at man skal minimere stress under håndtering, undersøgelser og procedurer, kendetegnene for frygt, angst og smerte hos katten, fortælle dyreejere om hvordan de mest stressfrit får katten til og fra dyreklinikken, anbefale gode transportkasser til katte, undgå unødig fiksering, markante dufte, skarpt lys og høje lyde for katten mens den er på dyreklinikken.

Relevant information: klinikken skal råde over brochurer, som indeholder information omkring fodring, transport samt indgivelse af medicin.  

Akutte tilfælde: klinikken tilbyder akuthjælp. 

Økonomi: muligheder for undersøgelser samt økonomien skal drøftes med ejer, inden behandling igangsættes. 

Samtykke: der udføres ikke behandlinger eller procedurer, som ikke er drøftet med og godkendt af kattens ejer. Er katten inde til behandling og der er behov for ændring af den aftalte behandlingsplan, skal den ændrede plan godkendes af ejeren inden behandlingen forsættes.  

Klager: alle klager noteres og behandles.

Klinikkens miljø: der skal være høje standarder for rengøring og hygiejne på klinikken. Klinikken skal være fri for støj, markante og dårlige lugte samt have tilstrækkelig belysning, ventilation og have en god temperatur. Klinikkens indretning skal desuden være på en sådan måde, at katten er mest mulig stressfri.

Lovkrav: klinikken skal leve op til helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige regler og love. Dette er eks. skadedyreforebyggelse, beskyttelse mod røntgenstråler, opbevaring af giftige kemikalier, databeskyttelse samt brug, opbevaring og brug af lægemidler.

Venteværelse: klinikken skal have et passende venteværelse som katten og dens ejer kan benytte inden konsultationen. Venteværelset skal være fri for så mange lyde som muligt. Direkte kontakt mellem hunde og katte skal undgås, ved at have et område hvor kun katte opholder sig og så der desuden er en synsbarriere (eks. et rent håndklæde over transportkassen) til området hvor hundene opholder sig. Mellem kattene skal der være en barriere, så eventuelle sygdomme ikke kan overføres mellem kattene, ved eks. nys, samt så kattene ikke kan se hinanden. Transportkasserne skal kunne placeres så de ikke står på jorden, men er løftet op i højden.

Konsultationslokalet: der skal være mindst ét rent og hygiejnisk konsultationslokale, som skal have tilstrækkelig mængde lys og ventilation, have borde og gulv der kan rengøres og desinficeres korrekt, konsultationsbordet skal have en ren og skridsikker overflade samt rengøres efter hver kat. Lokalet skal være stort nok til at dyrlæge, ejer(e), kat(te) og veterinærsygeplejerske kan være der. Der skal være mindst ét konsultationslokale som udelukkende bruges til katte.

Udstyr: i konsultationslokalerne skal der være den nødvendige mængde udstyr, herunder et stetoskop, termometer, nøjagtig og kalibreret vægt samt en blodtryksmåler der passer til en kat. Klinikken skal råde over et røntgenapparat, så røntgenbilleder kan optages.

Konsultationen: selve konsultationen skal tage mindst 15 minutter, for at minimere stress hos katten, ved at give tid til kattevenlig håndtering.

Journaler: klinikkens journaler skal som minimum indeholde detaljer om ejer og kat, vægt og ernæringstilstand, vurdering af smerter, historik om katten, undersøgelser, diagnoser, behandling, og laboratoriesvar.

Indlæggelse: klinikken skal have faciliteter til at kunne indlægge katte i løbet af dagen og natten og indlæggelser må ikke rutinemæssigt henvises til andre klinikker. Burene skal være i god stand, hygiejniske og lette at rengøre, de skal være sikre og katten må ikke kunne slippe ud. Hver kat skal have mindst 3,6 m2, og skal de være indlagt i mere end 24 timer, skal buret være mindst 6,3 m2. Katte må af sundhedsmæssige årsager ikke kunne se hinanden, og hvis de kan se hinanden, skal der være mindst 2 meter mellem burene. I kattens bur skal der være en kattebakke, behageligt liggeunderlag, et gemmested og legetøj. Det skal være tydeligt at identificere kattene når de er indlagte og de skal jævnligt tjekkes af klinikkens personale, heraf mindst én gang dagligt af en dyrlæge. Når kattene tjekkes under indlæggelsen, skal der noteres puls, vejrtrækning, temperatur, om der ses smerteadfærd og hvordan katten opfører sig. Der skal desuden sikres, at katten får den nødvendige behandling, at der er adgang til vand og foder, samt at kattebakken tømmes ved behov. For at sikre den bedste behandling, skal klinikken råde over varmepuder, iltgeneratorer, foder- og vandskåle samt væske til intravenøs administration. Klinikken skal have et indlæggelsesafsnit, hvor der udelukkende indlægges katte, hvorved man forhindrer visuel kontakt til hunde. Skal katten indlægges i mere end 24 timer, skal der udregnes en foderplan specifikt tilpasset den specifikke kat. Kommer der en smittefarlig kat ind, skal den kunne isoleres fra de resterende katte, så risikoen for smitteoverførsel mindskes bedst muligt.

Operationsstue og anæstesi: klinikken skal have udstyr til inducering og vedligeholdelse af generel anæstesi, for både voksne katte og killinger. Der skal være mulighed for ilttilførsel, genoplivning og opretholdelse af korrekt kropstemperatur. Anæstesiudstyr skal regelmæssige serviceres og vedligeholdes. Operationsstuen skal være nem at rengøre og der skal være tilstrækkeligt med lys. Under anæstesi skal der føres protokol over anæstesiens forløb, som skal omfatte vitale parametre samt hvilke lægemidler der er blevet anvendt. Katten skal under operationen have målt sit blodtryk samt iltmætningen i blodet.

Kirurgisk udstyr: der skal være kirurgiske sæt, suturer samt sterile instrumenter på klinikken. For bedst mulig rengøring af instrumenter, skal der være et passende område til rengøring af brugte instrumenter. På rengjorte kirurgiske sæt, skal der findes en indikator som angiver om udstyr er steriliseret eller ej, samt hvornår sættet er steriliseret.

Tandbehandling: der skal være forskellige instrumenter til rådighed, som er skarpe og korrekt vedligeholdte. I forbindelse med en tandbehandling skal der føres journal over tændernes tilstand samt hvilke behandlinger der er udført eller bør udføres. Der skal på klinikken være mulighed for at tage røntgenbilleder af tænderne og der skal være mulighed for rensning og ekstraktioner af tænderne.


Billeddiagnostik: der skal være mulighed for optagelse af røntgenbilleder af både voksne katte og killinger. Det skal være blyforklæder og blyhandsker til rådighed, så personalet undgår mest mulig stråling. Der skal føres journaler over hvad der røntgenfotograferes samt hvornår røntgenbillederne er blevet taget. Klinikken bør desuden råde over en ultralydsmaskine.

Laboratorieudstyr: klinikken skal råde over udstyr til måling af blodglukose, basal urinanalyse, måling af elektrolytindholdet i blodet, proteinindhold i blodet, blodtypning, et godt mikroskop og en centrifuge til blod- og urinprøver. Der skal regelmæssigt udføres kontroltjek på maskinerne.

Medicin: der skal føres protokol over medicin, medicinen skal opbevares korrekt, der skal anvendes labels der angiver hvornår pakningen er anbrudt og tomme medicinbeholdere skal smides korrekt ud. Bivirkninger skal indberettes. Det skal være muligt at få professionel hjælp omkring håndtering af forgiftninger.